You are here

Krew na wagę złota

14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Według danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi. Natomiast w Polsce tylko 32 na 1000 osób oddaje honorowo krew.

W organizmie dorosłego człowieka krąży od 5 do 6 litrów krwi. Krew dostarcza tkankom tlen, substancje odżywcze, witaminy i sole mineralne, hormony i enzymy. Oczyszcza organizm z produktów przemiany materii.

Krew można oddawać  bez uszczerbku dla zdrowia, ratując innym życie. Co roku transfuzji krwi potrzebują setki ludzi. Jednorazowo od krwiodawcy pobierane jest 450 ml. Warto jednak podkreślić, że do operacji serca (np. operacja wszczepiania pomostów naczyniowych - bypass) potrzeba aż 6 jednostek krwi, a do przeszczepu wątroby nawet 20. Najwięcej krwi potrzebują ofiary wypadków drogowych (urazy wielonarządowe, masywne krwotoki), nawet 50 jednostek. Przy tak dużym zapotrzebowaniu, ważne jest zapewnienie bezpiecznych rezerw krwi. A do tego niezbędni są Krwiodawcy i ich donacje.

Procentowy udział grup krwi

Warto dodać, że niestety nie każdy może oddawać krew. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 32 jednostki krwi. Nie jest to wysoki wynik (np. w Danii wskaźnik ten wynosi ok. 60). W naszym kraju największa część populacji posiada grupę krwi A (38%) oraz 0 (37%). Grupę B ma zaledwie 17% a najmniej osób (8%) posiada grupę AB.  Dla osób o rzadko występującej grupie krwi, trudniej jest zabezpieczyć wystarczające rezerwy. Nie oznacza to natomiast, że osoby z często występującą grupą krwi mają tej krwi wystarczająco dużo w bankach. Wręcz przeciwnie – im częściej występuje dana grupa krwi, tym więcej jej potrzeba.

Grupa 0 Rh (-)  to jedyna grupa krwi, która może być podawana wszystkim biorcom. Natomiast osoby posiadające grupę AB mogą otrzymywać krew od dawców wszystkich grup Rh ujemnych.

Oddawanie krwi – krok po kroku

Proces oddawania krwi odbywa się w 5 etapach, które łącznie trwają ok. 1h. Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata polegająca na wypełnieniu kwestionariusza i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące aktualnego stanu zdrowia i historii dotyczącej stylu życia i sytuacji medycznych kandydata. Konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość np. dowodu osobistego.

Następnie od kandydata pobierana jest próbka krwi, która w laboratorium poddawana jest ocenie. Po otrzymaniu wyników badań, kandydat na dawcę udaje się do gabinetu lekarza, który na podstawie kwestionariusza, wyników badań laboratoryjnych oraz badania przedmiotowego dokonuje oceny ogólnego stanu zdrowia  i wydaje ostateczną decyzję o kwalifikacji do oddania krwi.

Krew oddawana jest w obecności fachowego personelu. Sam proces oddawania krwi nie jest bolesny, ani czasochłonny. Podczas jednej donacji, dawca oddaje ok. 450 ml krwi, co stanowi ok. 10% krwi krążącej w organizmie dawcy. Ostatnim etapem jest regeneracja dawcy, który otrzymuje ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolad, batona i soku.

Co dzieje się z oddaną krwią?

Pobrana od dawcy krew poddawana jest preparatyce, czyli rozdzielona zostaje na koncentrat krwinek czerwonych, koncentrat krwinek płytkowych oraz osocze, które trafiają następnie do potrzebujących w szpitalach zgodnie z zapotrzebowaniem lekarza leczącego pacjenta. Zanim to nastąpi, z próbek krwi pobranych podczas donacji są wykonywane niezbędne badania np. wirusologiczne oraz oznaczenie grupy krwi i Rh.

Szczytna idea

Oddawanie krwi jest istotne dla zdrowia i życia wielu pacjentów. Niestety nie zawsze o tym pamiętamy. Warto odwiedzać regularnie stronę www.rckik-warszawa.com.pl, gdzie w czytelny sposób przedstawiony jest aktualny stan rezerw krwi oraz niezbędne dla krwiodawcy informacje.