You are here

Europ Assistance z "Tarczą Epidemiczną Plus"

Europ Assistance przygotowała nowy, pionierski produkt, który będzie chronił nie tylko w przypadku COVID-19, ale również ewentualnych, nowych i nieznanych dotąd chorób zakaźnych powodujących zagrożenie epidemiczne. “Tarcza Epidemiczna Plus” gwarantuje pomoc na różnych etapach epidemii, począwszy od pomocy profilaktycznej dla osób zdrowych, aż po rekonwalescencję poszpitalną i wypłatę odszkodowania szpitalnego w przypadku osób zarażonych.

Od ponad pół roku świat walczy z pandemią koronawirusa i zdaje się, że ta nierówna walka nie jest bliska końca. Pomimo iż co jakiś czas na świecie występują zagrożenia epidemiczne, ciężko się na nie przygotować, a zwłaszcza na ich skutki. Globalna epidemia wpływa nie tylko na zdrowie publiczne, ale oddziałuje również na gospodarkę światową. Wielowymiarowe konsekwencje takich zagrożeń są niezwykle trudne w oszacowaniu, budząc powszechny lęk i obawy.

Z badania “Future of Travel” przeprowadzonego przez Europ Assistance w czerwcu 2020 r., wynika, że aż 81% Polaków w związku z pandemią koronawirusa boi się o zdrowie swoje i najbliższych. Z kolei 38% osób obawia się zwolnienia z pracy, zmniejszenia aktywności zawodowej i utraty części dochodów.

Nowe, nieznane zagrożenia

Niestety jak alarmują naukowcy w najbliższym czasie, poza zagrożeniami związanymi z COVID-19 mogą pojawiać się inne, nieznane jeszcze obecnie zagrożenia epidemiczne. Pomimo postępów w medycynie, pogłębiają się jednocześnie trendy dot.  podróżowania i globalizacji, które zwiększają prawdopodobieństwo i zasięg występowania chorób zakaźnych. Zagrożenia stwarzane przez globalne epidemie są obecnie większe niż w jakimkolwiek innym momencie historii ludzkości.

Nowe ryzyka, to też nowe obawy, potrzeby i oczekiwania klientów. Aktualna sytuacja pokazała jak dużo stresu i niepewności budzi  zagrożenie epidemiczne. Pojawia się więc realna potrzeba zapewnienia wsparcia i poczucia bezpieczeństwa klientów, a pandemia koronawirusa stała się swoistego rodzaju katalizatorem chęci zabezpieczenia się przed takimi zjawiskami w przyszłości.

Produkt “Tarcza Epidemiczna Plus”

Europ Assistance Polska już w kwietniu br. wprowadziła na rynek produkt COVID-19, który był odpowiedzią na aktualną sytuację i zapewnia ochronę podczas różnych faz trwającej epidemii. Teraz Europ Assistance idzie o krok dalej i wprowadza produkt  “Tarcza Epidemiczna Plus”, który oprócz ochrony COVID-19 przewiduje wsparcie i ochronę, w sytuacji wystąpienia również innych chorób zakaźnych, które nie zostały jeszcze ujęte w wykazie ICD10 (międzynarodowa klasyfikacja chorób i procedur medycznych, stworzona przez Światową Organizację Zdrowia) skutkujących wybuchem epidemii lub pandemii.

Oferta obejmuje ochronę związaną z wystąpieniem epidemii/pandemii i wsparcie podczas różnych jej etapów tj. ochronę profilaktyczną, pomoc w trakcie kwarantanny, pomoc w trakcie leczenia szpitalnego i po hospitalizacji oraz usługi telemedycyny, które w obliczu zagrożenia epidemicznego są najlepszą i czasami jedyną formą wsparcia medycznego. Klienci będą mieli zagwarantowane rozpoznanie objawów, zdalne konsultacje medyczne z lekarzem pierwszego kontaktu, czy telekonsultacje psychologiczne. Dodatkowo w ofercie znajduje się szereg świadczeń, które będą przydatne podczas pobytu na kwarantannie lub w szpitalu np. opieka nad dziećmi, czy zakupy z dostawą do domu. W ramach produktu przewidziane jest także dzienne świadczenie finansowe za hospitalizację i wypłata jednorazowego świadczenia  z tytułu ewentualnego pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

Mamy świadomość, że pandemia koronawirusa może nie być jedynym globalnym zagrożeniem zdrowotnym, z jakim przyjdzie nam zmierzyć się w przyszłości. Analizy i badania pokazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia innych chorób zakaźnych na globalną skalę jest wysoce prawdopodobne. Chcemy chronić klientów i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa już teraz oraz odpowiednie wsparcie w przyszłości. “Tarcza Epidemiczna Plus” to pionierski produkt, który gwarantuje znacznie szerszą i efektywniejszą ochronę niż obecnie funkcjonujące na rynku. Z naszych badań i analiz wynika, że takie są oczekiwania klientów i rynku ubezpieczeń grupowych. Cieszymy się, że jako pierwsi możemy zaproponować taki produkt naszym partnerom biznesowym i klientom – mówi Ryszard Grzelak, Prezes Europ Assistance Polska.

Istnieje możliwość modyfikacji kształtu produktu oraz łączenia z innymi ubezpieczeniami, w zależności od potrzeb klientów. Produkt będzie wpisywał się zarówno w potrzebę ochrony indywidualnej, jak również w ramach ubezpieczenia grupowego np. dla pracowników.

Ubezpieczenie oferowane jest we współpracy z EAIB (Europ Assistance Irish Branch).