You are here

Europ Assistance Polska z kompleksową likwidacją szkód komunikacyjnych

Europ Assistance Polska uruchomiła kompleksową likwidację szkód komunikacyjnych. Od 1 lipca 2014 roku firma wspiera w procesie likwidacji również BRE Ubezpieczenia TUiR SA, z którym współpracowała już w zakresie rejestracji szkód.

Do tej pory działalność Działu Likwidacji Szkód w Europ Assistance była podzielona na dwie główne części. Jedna z nich to likwidacja szkód osobowych, w tym rozliczenia spraw medycznych zaistniałych poza granicami kraju jak również likwidacja szkód z polis OC i NNW. Dużą częścią pracy były refundacje kosztów powstałych w wyniku opóźnienia lotu lub bagażu, a także rezygnacje z biletów lotniczych i imprez turystycznych, refundacje techniczne (np. zwrot kosztów za wynajem samochodu zastępczego, repatriacje itp.). Druga część to likwidacja szkód majątkowych, zarówno częściowa, jak i pełna. Wśród wielu zleceń, Dział Likwidacji Szkód przejmował również organizację pomocy w ramach przedłużonych gwarancji na sprzęt RTV/AGD.

- W związku z ciągłym rozwojem BRE Ubezpieczenia TUiR SA zaszła potrzeba nawiązania współpracy z kolejnym partnerem zewnętrznym w zakresie wsparcia w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych, zarówno w kwestii technicznej obsługi oględzin na terenie całego kraju jak i w kwestii merytorycznego procesu likwidacji. Sondując rynek dostawców naturalnym było zwrócenie się między innymi do Europ Assistance, z którą to Firmą od dawna współpracujemy między innymi w zakresie obsługi naszych programów assistance, jak i przy likwidacji szkód (prowadzenie naszej infolinii szkodowej) i ze współpracy tej jesteśmy bardzo zadowoleni – twierdzi Daniel Kaliszuk, Członek Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR SA. - Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że likwidacja szkód komunikacyjnych stanowi wyzwanie dla Europ Assistance, gdyż jest to całkiem nowy obszar działalności dla tej Firmy. Wiemy również, że w początkowej fazie możemy napotkać na przejściowe wyzwania, które wspólnie i  na bieżąco musimy rozwiązywać. Tym niemniej, biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia, a zwłaszcza znając od dawna profesjonalizm i zaangażowanie pracowników Europ Assistance w dążeniu do samodoskonalenia i ciągłej poprawy jakości świadczonych usług, jesteśmy przekonani, że okres „dostosowawczy” będzie bardzo krótki, po czym nasza współpraca osiągnie bardzo wysoki poziom jakościowy – kończy Daniel Kaliszuk.

Szkody komunikacyjne kompleksowo zarządzane

Od niedawna Europ Assistance Polska wykonuje również pełną likwidację szkód komunikacyjnych, począwszy od przyjęcia zgłoszenia, poprzez organizację i wycenę rzeczoznawcy, sporządzenie kosztorysów po całościową analizę zasadności wypłaty odszkodowania.

- Do tak złożonego procesu wymagane są rozwiązania systemowe, które wdrożyliśmy w ostatnim czasie w strukturach firmy. Ponadto, w celu sprawniejszej realizacji procesów, nawiązaliśmy współpracę z firmami rzeczoznawczymi na terenie całego kraju, których zadaniem są oględziny uszkodzonych pojazdów w terenie. Do naszego zespołu w siedzibie firmy dołączyli także wysoko wykwalifikowani rzeczoznawcy  komunikacyjni – mówi Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Handlowy Europ Assistance Polska.

Co więcej, w proces likwidacyjny firma Europ Assistance Polska włączyła dotychczasowe procesy organizacji i realizacji usług naprawczych, a dzięki sieci warsztatów objętych programem Preferowany Partner, firma oferuje klientom preferencyjne warunki w zakresie napraw, szybkie wyceny szkody i kontrolę kosztów, a także pierwszeństwo obsługi, co znacznie skraca czas realizacji procesu.

W celu zachowania najwyższych standardów, czas oczekiwania na likwidację szkody nie przekracza 7 dni przy założeniu posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów. Krótki czas obsługi zleceń to duża oszczędność dla partnera biznesowego, a dla klienta poczucie natychmiastowego załatwienia sprawy i jak najszybsza wypłata odszkodowania.

W celu  dodatkowej optymalizacji kosztów szkód ponoszonych przez partnerów biznesowych, firma prowadzi jeszcze dwa inne programy: organizacja pojazdu zastępczego poszkodowanym z polis OC oraz program rehabilitacji.

Pojazd zastępczy z OC sprawcy

Program jest kierowany do osób poszkodowanych przez sprawcę posiadającego polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W razie kolizji lub wypadku, poszkodowany może liczyć na wynajem pojazdu zastępczego, a kosztami tego wynajmu obciążony zostaje ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Zgłoszenie  zapotrzebowania na auto wpływa do Europ Assistance Polska, która weryfikuje okoliczności powstania szkody i zasadność wynajmu pojazdu zastępczego. Po pozytywnej weryfikacji Europ Assistance Polska przystępuje do organizacji wynajmu auta zastępczego, jednocześnie ściśle kontrolując czas naprawy pojazdu w serwisie, co przekłada się bezpośrednio na skrócenie czasu wynajmu pojazdu zastępczego i obniżenie kosztów tego świadczenia. Warto podkreślić, że ceny wynajmu pojazdu zastępczego gwarantowane przez Europ Assistance są wyjątkowo konkurencyjne, gdyż są wynegocjowane ze współpracującymi z Europ Assistance Polska podmiotami. Firma posiada sieć współpracujących od lat wypożyczalni, które nie tylko mogą zaproponować konkurencyjne ceny, ale również spełniają wysokie standardy jakościowe.

Program rehabilitacji

Już od 3 lat firma realizuje z powodzeniem Program Rehabilitacji, dzięki któremu osoby poszkodowane w wypadkach uzyskają skuteczną pomoc nie tylko w rehabilitacji medycznej, ale także zawodowej i społecznej. Program Rehabilitacji został stworzony przez Europ Assistance Polska z myślą o klientach towarzystw ubezpieczeniowych, którzy posiadają polisę OC oraz NNW. Program Rehabilitacji to nie tylko lepsza pomoc dla ubezpieczonych, ale i szereg korzyści dla ubezpieczycieli. Koordynacja rehabilitacji przez Europ Assistance Polska gwarantuje bowiem optymalizację kosztów całego procesu oraz zmniejszenie trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego dzięki szybkiej i skutecznej pomocy rehabilitacyjnej.