You are here

Europ Assistance Polska wyróżniona w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

Firma Europ Assistance Polska już po raz kolejny została wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczne wyróżnienie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” zostało przyznane dwóm praktykom realizowanym przez firmę. Wśród nich znalazły się wsparcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i wspieranie RCKiK.

Europ Assistance Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie każdego roku podejmuje szereg działań, których celem jest wsparcie cennych inicjatyw pomocowych oraz edukacyjnych. W tegorocznej, 18 edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz kolejny wyróżnione zostały dwie praktyki realizowane w 2019 roku przez Europ Assistance Polska. Wyróżnienie potwierdziło wysokie zaangażowanie Europ Assistance w rozwój przedsiębiorczości i propagowanie uczciwych postaw. 

W tegorocznej edycji raportu praktyki realizowane przez Europ Assistance Polska znalazły się w kategorii – praktyki operacyjne. Kategoria ta dotyczy etycznego postępowania w kontaktach firmy z innymi organizacjami. Obejmuje zasady kształtowania tych relacji, a także działania edukacyjne na rzecz dostawców, organizacji branżowych czy innych interesariuszy. Pierwsza wyróżniona praktyka to wspieranie młodzieżowej przedsiębiorczości – poprzez zaangażowanie pracowników w aktywnym wspieraniu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dla Europ Assistance kariera młodych ludzi, wchodzących na rynek zawodowy, jest jednym z fundamentów odpowiedzialnego biznesu.

Drugą wyróżnioną praktyką jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród pracowników i partnerów biznesowych oraz udzielanie wsparcia materialnego Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Firma od lat organizuje akcje promocyjne w sytuacjach niedoborów krwi, organizację zbiórek krwi, a także wspiera dawców w RCKiK w Warszawie.

- Wyróżnienie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019” jest dla nas niezmiernie cenne. Po raz kolejny doceniono nasze zaangażowanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat podejmujemy inicjatywy, które mają pozytywny wpływ nie tylko na rozwój rynku assistance w Polsce, ale również na jego wizerunek. Cieszymy się, że inicjatywy te są dostrzegane i doceniane. Chcemy też pokazywać, że można skutecznie łączyć osiąganie celów biznesowych z odpowiedzialnością społeczną.” – mówi Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.