You are here

Europ Assistance Polska wybiera najlepsze miniprzedsiębiorstwo

W dniach 6-7 czerwca przedstawiciele firmy Europ Assistance wzięli udział
w obradach Komisji Konkursowej podczas Finału Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2017”.

Finał konkursu odbył się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, gdzie zaprezentowało się 20 młodzieżowych miniprzedsiębiorstw wybranych spośród 301 założonych przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Komisja Konkursowa złożona
z przedstawicieli świata biznesu oceniała umiejętności prezentacji i sprzedaży oraz rozwiązywania problemów biznesowych.

Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości od 1994 roku w ramach programu „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”. Dzięki projektowi powstało łącznie 6 tysięcy młodzieżowych miniprzedsiębiorstw.

Europ Assistance Polska jest partnerem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości od 2011 roku, wspierając jej działalność statutową i angażując się w inicjatywy Fundacji, takie jak Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, czy Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK.