You are here

Informacje prawne

Europ Assistance Polska Sp z. o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 5, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000034499.

NIP: 525-10-32-299

REGON: 011827515

Kapitał zakładowy 5.000.000 złotych, opłacony w całości.

 

Ubezpieczyciel:

Europ AssistanceS.A.

Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francja

reprezentowana przez:

Europ AssistanceS.A. Irish Branch z siedzibą w Dublinie, 4th Floor, 4-8 Eden Quay,  Dublin 1 D01 N5W8, Irlandia

 

Przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów – więcej informacji znajdziesz tutaj